Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Adresa pro listovní zásilky (ne pro balíky). 

Expandeco - BRIMO

Tř. 3 května 910

763 02 Zlín-MalenoviceTyto obchodní podmínky platí při nákupě v internetovém obchodě www.brimo.cz, ktérého prodávajícím a provozovatelem je Hana Szabová,

email: brimo@brimo.cz,  tel. č .: +420 792 224 633


Se sídlem Lermontovova 911/381105 Bratislava, Slovenská Republika IČ: 50195000, zapsaná u Okresní úřad Bratislava

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Všechny smluvní vztahy jsou uzavřené v souladu s právním pořádkem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínky zákonem č. 40/1964 Z. Z., občansky zákoník, zákonem č. 250/2007 Z. Z., o ochraně spotřebitele, zákonem č. 108/2000, o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji, zákonem č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě, všechny v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel řídí se vztahy neupravené těmito obchodnými podmínky zákonem č. 513/1991 Z. z. v platném znění.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

Dodavatel (prodávající) je osoba, která při uzavíraní a plnění spotřebitelské smlouvy koná v rámci předmětu své obchodné nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující - spotřebitel je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo používá služby pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti.

Kupující - podnikatel je právnická osoba, která koná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti a nakupuje výrobky nebo užívá služby za účelem svého podnikání jejich dalším prodejem či obchodováním s nimi.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere produkt na základě aktuální nabídky zveřejněné na internetových stránkách www.brimo.cz, tento výběr potvrdí kliknutím na tlačítko "Koupit", vyplní objednávkový formulář (email, v případě koupě zboží doručovací adresu), zvolí si počet produktů (případně upřesní parametry produktu) a vybere způsob platby (dobírka, hotově při převzetí). Objednávky uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu www.brimo.cz jsou závazné. Při odeslání objednávky kupující stvrzuje aktivním odklikem, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

Návrhem na uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží na internetových stránkách www.brimo.cz, smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí na zadaný email kupujícího, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu cenu zboží dohodnutou v potvrzení objednávky včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") formou hotovostní platby v sídle prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v potvrzení objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů, změny kurzu EUR a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží dále z důvodu technické chyby, selhání lidského faktoru / systému.

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě uvedené v potvrzení objednávky, nejpozději však při převzetí zboží.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy vyplývají z těchto obchodních podmínek a kupující má vždy možnost před samotným odesláním objednávky tuto zkontrolovat, případně ji opravit.

Smlouva je uzavírána ve slovenském jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího ani kupujícího, je možné uzavřít smlouvu v jiném, pro obě strany srozumitelném, jazyku. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), příp. záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).

Kupující může zrušit objednávku e-mailem nebo telefonicky. Zrušit objednávku může nejpozději do 24 hodin od potvrzení objednávky. Pro zrušení objednávky je třeba napsat žádost na adresu brimo@brimo.cz  nebo na tel. čísle +420 792 224 633

Ceny

Ceny jednotlivých produktů jsou uváděné včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech ostatních daní. Spotřebitel má možnost seznámit se s lhůtou, v průběhu které je prodávající vázaný svou ponukou včetně ceny.

Konečná cena  je uváděná v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky, je uvedená včetně DPH, popřípadě všech ostatních daní a poplatků (balné, poštovné…), které musí spotřebitel pro získání výrobku nebo služby zaplatit. Tuto cenu není možné prodávajícím jednostranně měnit.

Dodací podmínky

Tovar, který je na skladě, je expedován nejpozději do 24 hodin. Tovar, který na skladě není, je vždy označen pojmem "NENÍ SKLADEM" jeho dostupnost ověříte dotazem na email: brimo@brimo.cz. Dodací lhůta tovaru, který není skladem, ale je dostupný, je maximálně měsíc ve velmi ojedinělých případech i víc.

Tovar je zasílaný prostřednictvím kurýrské služby GLS

Poštovné a balné je 349 Kč při GLS.

Platební podmínky

kupní cenu kupující zaplatí provozovateli a to buď:

·         na dobírku kurýr/pošta (+59 Kč)

·        bankovým převodem na účet č. 2300945478/2010 (0 Kč)         

IBAN:  CZ89 2010 0000 0023 0094 5478

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Online kartou (+0kč)

Kupující může využít slevový kupón, při jeho uplatnění poskytne kupujícímu příslušní slevu.

Přijaté objendávky v pracovních dnech do 13:00h. které jsou skladem a jsou uhrazeny na dobírku nebo online kartou, expedujeme ve stejný den. Při platbě bankovním převodem zboží expedujeme po přijetí úhrady. Platba musí být připsána do 13:00h. v pracovní den jinak zboží skladem bude expedováno na druhý pracovní den. Výpis o převodu z banky nepovažujeme za doklad a neurychlí expedování zboží.

V případě zakázky na míru prodávající požaduje platbu z celkové ceny objednávky, před realizací zakázkové výroby. (většinou potisk stanu). 
Součástí objednávky v e-shopu je povinnost kupujícího zaplatit cenu prodávajícímu za objednané zboží.

2D vizualizaci reklamního potisku stanu po dodání na e-mail není možné bezplatně stornovat, nebo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

2D vizualizace je neoddělitelnou součástí položek potisk fólií a celoplošný potisk, i v případě, že zákazník dodá svou 2D vizualizaci.

Námi vyhotovená 2D vizualizace je nezbytná pro realizaci objednávky a proto musí být vyhotovena na základě přijaté objednávky potisku.

2D vizualizace bude zpoplatněna částkou 120kč s DPH pouze v případě pokud byla dodána před oznámením o odstoupení od kupní smlouvy.

2D vizualizace bude zdarma pokud hodnota objednávky bude vyšší než 120kč s DPH v čase její fakturace.


Záruka, záruční list


Prodávající spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují, to znamená: Fakturu, která slouží jako dodací list. (Faktura, dobropis, zálohovat faktura). Duplikáty faktur nevystavujeme.


Prodávající poskytuje na veškeré dodané zboží záruku, která je 60 měsíců pro fyzické osoby s výjimkou LED osvětlení. V případě že je doklad vystaven na firmu resp. na IČO záruka je ve smyslu obchodního zákoníku 12 měsíců. Lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud se dá zboží rozdělit na několik komponent, zákazník je povinen zaslat pouze vadný komponent.


Prodávající odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě, montáži. Faktuře (slouží zároveň jako záruční list)


Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, použitím čí instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou, elektrostatickým výbojem, nebo na závady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách.

Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách. Negarantujeme, že se Vám stan působením větru mechanicky nepoškodí při jakékoli rychlosti v?a?tru. Poškození může vzniknout při nedostatečném kotvení nebo v případě nepříznivých povětrnostních vlivů. Stan nedoporučujeme nechávat bez dozoru, v opačném případě se uživatel vystavuje riziku mechanického poškození způsobenému externími vlivy. Stan nedoporučujeme používat jako trvalé zastřešení. Při trvalém zastřešení je náročné mít stan pod dozorem a reagovat na výkyvy počasí. Životnost materiálů se adekvátně zkracuje pokud stan používáte jako trvalé a ne krátkodobé zastřešení na které stan byl vyroben.

Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.


Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím nebo výrobcem zboží zmocněná nebo zmocnění osoba, která dané zboží servisuje. V případě nedodání kompletního příslušenství ke zboží, nelze zahájit reklamační řízení.


Vybaveno reklamace budou kupujícímu zasílány přepravní službou nebo budou uschované.

Při převzetí zboží od kurýrní společnosti nebo z osobního odběru je kupující povinen hlásit poškození obalu kurýrovi při převzetí a sepsat tiskopis že zboží přijímáte s výhradou jinak svým podpisem při převzetí balíku dáváte souhlas, že balík přijímáte bez výhrad a stáváte se majitelem zboží.

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po převzetí zásilky, nejpozději však do 24 hodin od doručení zboží. Je povinností zákazníka prokázat, že mechanické poškození výrobku nebylo možné ani při jeho důkladném prohlédnutí objevit v 24 hodinové lhůtě. Nároky z pozdější zjištěných vad takto poškozeného zboží si bude moci zákazník uplatnit pouze pokud prokáže, že reklamované vady mělo zboží již v době jeho převzetí od dopravce. Pokud máte zboží poškozené a nemáte sepsán škodní zápis, neprodleně nás informujte přes tento formulář. Zboží balíme do kvalitních krabic s ochrannými prvky a před odesláním zboží kontrolujeme a disponujeme kamerovým záznamem od balení až po předání zboží kurýrovi. Ani všechna opatření nezabrání poškození zboží pokud je zboží házen o zem. Budeme se snažit vyřešit problém ve váš prospěch v co nejkratším čase.


Podmínky pro uplatnění náhradních dílů a servisu konstrukce BRIMO® zdarma první rok od koupě.

Nárok na díly konstrukce stanů zdarma, bez ohledu na to, jak poškození vzniklo má každý zákazník, který prokáže, že stan zakoupený u nás převzal před méně než 12 měsíci od nahlášení poptávky o díly rámu.

Množství náhradních dílů rámu zdarma je limitován i hodnotou dílů. Díly v hodnotě  250 Kč (model: super ocel a exclusive ocel) 400 Kč (model: premium ocel, super hliník, exclusive hliník, premium hliník)  má zákazník po splnění lhůty 12 měsíců zdarma.

Díly, které přesahují hodnotu 250 Kč / 400 Kč jsou zpoplatněny aktuálním ceníkem.

Postup uplatnění náhradních dílů konstrukce zdarma do hodnoty 250 Kč/ 400 Kč

Poptávka dílů rámu realizujete přes formulář zde.

Ceník jednotlivých dílů na vyžádání před koupí nebo před zasláním dotazu o nahradí ldíly rámu přes e-mail: brimo@brimo.cz

Poskytnutí náhradních dílů konstrukce zdarma se nevztahuje se jedná o uznanou reklamaci. Při uznané reklamací náhradní díly konstrukce zdarma zákazník nepotřebuje, protože opravu snášíme my na své náklady.


Stan není určen jako trvalé zastřešení. 

Barva náhradního dílu se může lišit od barvy konstrukce.


Shoda s kupní smlouvou

Prodávaná věc musí mít požadovanou, případně právními předpisy ustanovenu jakost, množstvo, míru nebo hmotnost a musí byť bez vad, zejména musí odpovídat závazným technickým normám. Je-li potřeba, aby se při užívaní věci zachovali osobitné pravidla, zejména pokud se užívaní řídí návodem nebo je upravené technickou normou, je prodávající povinný kupujícího s nimi obeznámit, ledaže jde o pravidla všeobecně známé. Pokud prodávající nesplní tuto povinnost, je povinný nahradit kupujícímu škodu, která z toho vznikla.

Převzetí tovaru

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednaný tovar přijat, překontrolovat neporušenost obalu, zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je potřebné sepsat zápis/protokol o poškození s doručovatelem; pokud kupující zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinný bezodkladně kontaktovat prodávajícího. Při nedodržení tohohle postupu může být kupujícímu zamítnut nárok na reklamaci tovaru.

Kupujícímu spotřebiteli je výše uvedený postup doporučen, při jeho nedodržení však není nijak dotknuté právo na uplatnění reklamace.

V případě, že je zásilka porušená, kupující tovar nepřevezme a sepíše s doručovací společností protokol.

Reklamace a jej uplatnění

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím.

Jestli jde o vadu, kterou možno odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinný vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo jestli se vada týká jen součástí věci, výměnu součástí, jestli tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu tovaru nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadní věc za věc bez závady, jestli to kupujícímu nezpůsobí závažné těžkosti.

Jestli jde o vadu, kterou nemožno odstranit a která bráni tomu, aby se věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Ty stejné práva přislouchají kupujícímu, jestli jde sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Jestli jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

Prodávající je povinný určit způsob vybavení reklamace ihned, v složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vybavení reklamace se reklamace vybaví ihned, v odůvodněných případech možno reklamaci vybavit aj později; vybavení reklamace však nesmí trvat více než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty na vybavení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

Balíky na dobírku nepřebíráme.

Reklamovanou věc je nutné zabalit čistou a kompletní. Zaslání velmi znečištěného a hygienicky závadného zboží může vést k zamítnutí reklamace. V tomto případě prodávající vrátí zboží na adresu kupujícího. Kupující nemá nárok na náhradu za přepravní v případě znečištěného / hygienicky závadného zboží (zejména plíseň která vzniká při nedodržení návodu o údržbě).

Doba od uplatnění práva ze zodpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního konaní (odevzdaní opraveného výrobku, písemná výzva na převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou, začíná plynout nová záruční doba od její převzetí.

Při uplatnění reklamace spotřebitelem v průběhu prvních 12 měsíců od koupě, může prodávající vybavit reklamaci zamítnutím jen na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemožno od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením.
Při uplatnění reklamace spotřebitelem po 12 měsících od koupě, kdy ji prodávající  zamítl, prodávající je povinný v dokladu o vybavení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek na odborné posouzení. Jestli je výrobek zaslaný na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jako aj všechny ostatní s tým související účelně vynaložené náklady snáší prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Jestli spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znova. V průběhu vykonávání odborného posouzení záruční doba neplyne. Prodávající je povinný spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znova uplatnění reklamace všechny náklady vynaložené na odborné posouzení, také všechny s tým související účelně vynaložené náklady. Znova uplatněnu reklamaci nemožno zamítnout.

Prodávající je povinný potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned, jestli není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vybavení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, jestli spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

Při uznání reklamace má spotřebitel nárok na proplacení nezbytných nákladů vynaložených na reklamaci. Při uplatnění reklamací u nakupujícího podnikatele (živnostník, firma) se preplatenmie nákladů řídí obchodním zákoníkem.

V případě uplatnění reklamace, spotřebitel informuje prodávajícího o uplatnění prostřednictvím emailu (pro dosáhnutí co nejrychlejšího vybavení reklamace) a zašle tovar zabalený do obalu vyhovujícího přepravě spolu s popisem vady a kopií dokladu o koupě (případně záručním listem, jestli byl vydán) na adresu prodávajícího:

Hana Szabova 

Veľký Lapáš 8460

95104 Veľký Lapáš

Slovensko

email: brimo@brimo.cz

telefón: +420 792 224 633


Kupující má právo na úhradu nevyhnutných nákladů, které mu vznikli v souvislosti s uplatněním práv ze zodpovědnosti za vady.

Pokud spotřebitel není spokojen se způsobem , kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá , že prodávající porušil jeho práva , má možnost obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu . Pokud prodávající na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání , spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení svého sporu dle  zákona č . 378/2015 Sb . o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů . Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím Hana Szabová. je [ Česká obchodní inspekce / Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad.  ] nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel je oprávněný bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů ode dne převzetí tovaru.

Odstoupením spotřebitele od smlouvy se smlouva od začátku ruší. Prodávající je povinný převzít tovar zpět nebo nepokračovat v poskytování služby, vrátit spotřebiteli nejpozději v lhůtě 15 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za tovar nebo za službu nebo zálohu, kterou spotřebitel uhradil za tovar nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním tovaru nebo služby. Náklady na vrácení tovaru snáší spotřebitel jen v tom případě, jestli výrobek plně odpovídal kvalitativním požadavkům a nebyl vadný.
Podle zákona 634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele je spotřebitelem: fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání, příp. povolání. Spotřebitelům tedy není firma, je jím fyzická osoba - nepodnikatel.
Spotřebitel má po doručení zboží možnost odzkoušet jeho funkčnost, nemůže však zboží používat, pokud odstupuje od smlouvy. Pro účely zjištění povahy, charakteristik a funkčnosti zboží by měl spotřebitel se zbožím manipulovat a zkontrolovat ho jen takovým způsobem, jaký by mu bylo umožněno v "kamenném" obchodě, v opačném případě se může jednat o zboží který nebylo odzkoušeno ale používáno. Od kupujícího se vyžaduje, aby během lhůty pro odstoupení od smlouvy se zbožím manipuloval a kontroloval ho s náležitou péčí.

Náklady za vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí nese spotřebitel.

Projev vůle k odstoupení od smlouvy zašle spotřebitel na adresu sídla prodávajícího:

Hana Szabová.

Lermontovova 911/3

81105 Bratislava

Slovenská Republika

email: brimo@brimo.cz

telefón: +420 792 224 633

Jestli se prodávající a spotřebitel nedohodnou jinak, spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, které předmětem jsou:

a) poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy,

b) prodej tovaru nebo poskytnuté služby, kterých cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit,

c) prodej tovaru zhotoveného podle osobitných požadavek spotřebitele nebo tovaru určeného osobitně pro jednoho spotřebitele, nebo tovaru, který vzhledem na jeho vlastnosti nemožno vrátit, nebo tovaru, který rychle podléhá skaze,

d) prodej zvukových nebo obrazových záznamů nebo počítačových programů, které spotřebitel rozbalil,

e) prodej novin, časopisů a periodické tlače,

f) loterie a jiné podobné hry.

Peníze vrací prodávající výhradně převodem na číslo účtu spotřebitele.  

Ochrana osobních údajů

Informáce o zákaznících jsou spracovávané v souladě se zákonem č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracovaním a shromažďováním osobních údajů v databáze provozovatele až do doby jeho písemního vyjadření nesouhlasu s tímto zpracovaním doručeného na adresu sídla prodávajícího nebo na email brimo@brimo.cz , osobní údaje kupujících provozovatel neprodává žádné další osobě, výjimku tvoří externí dopravci, kterým jsou osobní údaje prodávané za účelem splnění objednávky, teda doručení tovaru kupujícímu.

Uzavřená smlouva je propdávajícím uložena kupující má možnost kdykoli se na ní podívat na stránce www.brimo.cz v uživatelském rozhraní, jestli se při objednávce zaregistroval

Kupující souhlasí se zasíláním newsletteru na uvedenou emailovou adresu, toto potvrdí kliknutím před odesláním objednávky. Tenhle souhlas může kupující kdykoli odvolat, a to prostřednictvím nacházejícího se na konci každého newsletteru.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržováním povinností prodávajícího vůči spotřebiteli je Slovenská obchodní inspekce, konkrétně pracoviště 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
email: ba@soi.sk

Závěreční ustanovení

Tyhle obchodní podmínky platí v znění uvedeném na internetových stáncích www.brimo.cz v den odeslání objednávky kupujícím, který je bezvýhradně přijme, co potvrdí aktivním kliknutím při potvrzení objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu nebo doplnění  obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost dne 01. 03. 2017.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány občanským sdružením

SOS - ochrana spotřebitele, (https://www.asociace-sos.cz/),

které je taky provozovatelem internetové stránky https://www.asociace-sos.cz.

V případě jakýchkoli nejasností souvisejících s těmito obchodními podmínky můžete SOS kontaktovat na poradna@asociace-sos.cz.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

Příloha č. 1

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte a pošlete tento formulář pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy)

Komu:

Hana Szabova., Se sídlem Lermontovova 911/381105 Bratislava,

zapsaná u Městského úřad Bratislava Okresní úřad Bratislava

Číslo živnostenského rejstříku: 430-48519

IČO: 50195000,

IČ DPH: SK1121316911

email: brimo@brimo.cz,

tel. č .: +420 792 224 633

Oznamuji / oznamujeme (*), že odstupuji / odstupujeme (*) od kupní smlouvy na toto zboží / od smlouvy o poskytnutí této služby (*): ..............

Datum objednání / datum přijetí (*) ..............

Jméno spotřebitele / spotřebitelů (*) ...............

Adresa spotřebitele / spotřebitelů (*) ..............

Podpis spotřebitele / spotřebitelů (*) (pouze pokud je tento formulář podává v listinné podobě) ..........................

Datum ..................

(*) Nehodící se škrtněte.


Biano Star

Návrh ustanovení ohledně zpracování osobních údajů pro Partnery

1. K získávání hodnocení nákupů využíváme službu Biano Star poskytovanou společností Biano s.r.o., 041 46 905, se sídlem Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8.

2. Při zpracování osobních údajů působíme v roli správce osobních údajů a poskytovatel služby jako zpracovatel.

3. V souvislosti se službou jsou zpracovávány osobní údaje v rozsahu emailové adresy, telefonního čísla, které uvedete v objednávce, a dále v rozsahu IP adresy, informací o zakoupeném zboží, objednávce a obsahu hodnocení, které sami zveřejníte. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zaslání formuláře pro získání hodnocení, jeho analýzy a vytvoření statistik nebo souhrnných hodnocení eshopu a nabízených produktů. Tyto statistiky a souhrnná hodnocení neobsahují osobní údaje.

4. K zapojení do hodnocení dochází v souladu s právními předpisy na základě provedení nákupu v eshopu a současně na základě neodmítnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5. Zpracování osobních údajů můžete kdykoli odmítnout pomocí příslušného odkazu uvedeného ve všech souvisejících emailových sděleních. Proti zpracování můžete také vznést námitku pomocí našich běžných kontaktních údajů. Případným neudělením hodnocení není nijak dotčena možnost užívat náš eshop v plném rozsahu.

6. Pokud zpracování osobních údajů odmítnete, nebudou nadále zpracovávány s výjimkou případů, kdy je ke zpracování jiný zákonný důvod (včetně plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, nebo ochrany našich oprávněných zájmů).

7. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na [odkaz na zásady zpracováníosobních údajů ve službě].

Ověřeno našimi zákazníky

97 % zákazníků doporučuje náš obchod (z 284 recenzí).

Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz

Potisk stanu je opravdu hezký Komunikace s grafikem Tomášem opravdu dobrá Stan je kvalitní (široký výběr typů a barev) Mám dobrý celkově dobrý dojem

Super kvalitní párty stan (a to mám ten základní) Krásná barva - béžová a hlavně celý stan vypadá profi Neuvěřitelně rychlé dodání Výhodná cena

Sem spokojena